Litografia original Amagatalls, de la sèrie Suite Bretonne.

La litografia és un sistema de producció de treballs artístics seriats basat en la repulsió existent entre l’aigua i les matèries grasses.

L’artista dibuixa directament sobre una pedra calcària porosa amb materials grassos (o sobre una planxa de zinc o d'alumini). S’han d’utilitzar tantes pedres com colors triï l’artista.

Un cop realitzat el dibuix, es prepara la pedra per a poder ser tintada. Es tracta la superfície de la pedra amb talc, goma aràbiga i àcid nítric. L’objectiu és obrir els porus de la pedra perquè, a la part no dibuixada, hi pugui entrar l’aigua impedint que s’hi adhereixi la tinta i a la part dibuixada amb el material greixós, aquest penetri a la pedra i no rebutgi la tinta.

Amb un corró es tinta la pedra humitejada, ja preparada, quedant dipositada la tinta només a les parts greixoses del dibuix i no a les parts humides.

Finalment, s’estampa el paper sobre cada una de les pedres, o planxes, mitjançant una premsa litogràfica, fins a formar tot el dibuix pensat per l’artista, qui no veurà el resultat del seu treball fins al final de tot aquest procés.

Amagatalls

30,00 €Precio
  • Format: 27 x 27 cm
  • Suport: Paper Velin Arches
  • Tintes: 7
  • Impresa al taller Artistic Litho de Barcelona
  • Edició signada i numerada a llapis
  • Nombre d'exemplars de l'edició: 50 exemplars, més 5 exemplars PA (Prova d’Artista), i 2 exemplars HC (Hors Commerce)
  • En finalitzar l'edició, s’ha procedit a la destrucció de totes les planxes
 • Facebook Clean
 • Pinterest - White Circle
 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
 • Instagram Clean